zaterdag 28 maart 2015

Door Achterhoekse Ogen | Lexicologie


OER #15 | vierde jaargang | maart 2015

Lexicologie | Hans Mellendijk | de Gelderlander, editie Achterhoek 28-03-2015

‘n Joar eleden zal ‘t wean ewest da’k zat te mieren en te massen met ‘t aoverzetten van -in ‘t Algemeen Beschaafd Nederlands geschreven verhalen- naor Achterhoeks Butengewoon Nederlands. Doar was naor evraogd deur de Feestfabriek en wel deur ‘n enthousiaste ‘jongeling uut Barle (Barlo) den in zien enthousiasme mi-j wies wol maken dat e feitelek uut Lechenveurde kwam. ‘kMos lachen want doar ha’k nog nooit van eheurd.  ’t Lek mi-j ’n typisch geval van hypercorrectie. Zoas –andersumme dat dan wel weer- mien moder as klein blaag ‘zouder’ zei as zie zolder bedoelen. Umdat zie dacht dat ‘zolder’ dialect was en dat mocht i-j toch neet sprekken op de laegere school. Ik mag dan wel uut Varsseveld kommen moar wet moar al te good dat eurluu in Lichtenvoorde Lechtenvoorde zegt. Um neet direkt in een klank- en spellingsoorlog terech te kommen wier af esprokken dat ik dat op mien eigen wieze moch doon, wat mi-j good aflek mos ik doon en dan ko’w doarnao wal zeen hoe’t wieter mos. Dus dat wier ‘n angepaste spellingswieze van ’t deur Lex Schaars ontwikkelde systeem veur zien laevenswark ‘t WALD: Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten.

Mien variant van de spelling erkent de verschillende klanken in bi-jveurbeeld ‘t woord schoarpaol. In ‘t WALD wier dat altied als ‘schaorpaol’ eschreven. Ik probeeren ’t tig maol uut te leggen, maor ‘t wier neet begreppen. Zoas in’t Veurweurd  (ok al zo’n hypercorrecte aoverzetting umda’j in ‘t meervoud ‘weurde’ schrieft en in enkelvoud ‘woord’. Toch?) van ‘Tante Rikie’s onmundig mooie verhalenboek’ dudelijk wier. 

't Blik ‘n probleem van alle tieden, laes ik in de ni-je OER, ‘t kwartaalblad van ‘t Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers. In ‘n artikel van archivaris Meerdink en dialectkundige Schaars geet ‘t aover ‘n breefwisseling van Hendrik Odink met G.A. van der Lugt, de schoolmeister uut Etten dee in Gelselaar woon’n en in ’t  dialect van ‘t Achterhoekse noordoosten schreef.  Odink vroog um advies. Van der Lugt ontdekken dat doar de r nao ’n oo en de r nao ’n ee as ’n a-achtige klank wier gerealiseerd. Deurum stellen hie veur dee klanken te spellen as oa bi-j veurbeeld in joar (jaar), schoar (schoor) en als ea in peard (paard) en kearl (kerel). En doarmet stempelt Lex Schaars, Van der Lugt as ’n revolutionair, want d’r bunt moar weineg streektaalschrievers dee ’t verschil onderkent tussen de ao klank in praoten, de oa klank in doar, de ae in laeven en de ea in peard!

Goh wat ’n ontdekking. Doarmet zet Lex mi-j in ’n traditie, want dan bun ik met mien eigenwieze toepassing van ‘t WALD ’n Vanderlugtenaar. Neet dat de adviezen van van der Lugt toendertied eholpen hebt. Bi-j controle kwam Lex d’r achter dat Odink zien eigen gang moar ging. Net as bi-j dat jong uut Barle. Alle meujte veur niks.

Lex’ bi-jdragen in ‘t ni-je  book ‘Achterhoeks veur beginners’ zol ‘n anraoder können waen, veur dee kinder dee enthousiast bunt eworden deur Tante Rikie’s  zendingswerk in het inmiddels bekroonde boek. En wieter wilt leern. Dat wol’k feitelek zeggen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten