zaterdag 16 juni 2018

Opdam-beeldentuin

Jachttrofee | Jan Opdam en de Omsmeders

Duivelsei | Jan Opdam en De Omsmeders

Poëziewijzers | Jan Opdam en de Omsmeders

 Jan Opdam | Studio O | Tandwielbloem

 Jan Opdam | Studio O | Engel


Langzaam maar zeker groeit er een Opdam beeldenpark in onze achtertuin.

donderdag 14 juni 2018

woensdag 13 juni 2018

Ondertussen in Varsseveld

Zoonlief geslaagd!

Ondertussen op Hackfort

 Mantelzorg | Hans Mellendijk en Marijke Schellekens

Marijke Schellekens | Gevonden geluk


Henk Winkelman en De Omsmeders | Groei en verval 

Zie ook: Achterhoek Nieuws | Bronckhorst Noord> 

Achterhoek 350 jaar


In het kader van het Sluiter-jaar vroegen we de Dichters van de Dichterskoets om een gedicht dat een relatie heeft met de Achterhoek. De Achterhoek gedichten bij de kassa van HooTchieKoe

Achterhoek

Vanaf de diek ligt ‘t daor orderlek bi-j.
‘t landschap löt zich gemakkelijk laezen.
Hoogspanningslienen verraod ‘t kanaal.

Af’edaald tussen de coulissen brekt
de maïs de blik op de huuskamers af.
Dicht’egroeid de zichtlienen naor de weerld.

Pas nao ‘t hakselende geraos van de
bekken; oplaezen, trekken, snieden, kneuzen
pletten, blaozen is d’r weer schitterend lech.

Dan nog effen ‘t denderen van de cross
motoren aover ‘t leuge stoppelveld.

Jao, laot nów de novemberstorm maor kommen.


Hans Mellendijk


Achterhoek
Vanaf de dijk ligt het daar ordelijk bij.
Het landschap laat zich gemakkelijk lezen.
Hoogspanningslijnen verraden het kanaal.

Afgedaald tussen de coulissen breekt
het maïs de blik op de huiskamers af. 
Dichtgegroeid de zichtlijnen naar de wereld.

Pas na het hakselende geraas van de
bekken; oprapen, trekken, snijden, kneuzen
pletten, blazen is er weer schitterend licht.

Dan nog even het denderen van de cross
motoren over het lege stoppelveld. 

Ja, laat nu de novemberstorm maar komen.


Hans Mellendijk