zaterdag 28 januari 2012

Uit de oude doos | Kom-liefste-plotKom-liefste-plot

Zó, dat hebben we erop zitten. De eerste gang naar het stemlokaal, dit jaar. Als u ook de moeite genomen hebt, gebruik te maken van dit zwaar bevochten recht, dan hoorde u met mij bij de kleine meerderheid in onze regio. De weg was zwaar. Ook ik was de zwalkende standpunten van politieke partijen, beu. Kijk alleen maar eens naar die vermaledijde herindeling. Daar wordt de burger toch niet blijer van. Als ik dan zie hoe men omgaat met de uitslag van de volksraadspleging in Zelhem, dan is het alsof de democratie nog moet worden uitgevonden. In de huis-aan-huis folder van de partij, die mij gedoogde als lijstduwer in het midden, had een stamtafelgenoot gelezen dat ze de hondenbelasting gingen afschaffen. Het leek hem een lokkertje. Het bezorgde me in ’t Veertje klamme handen, toen ik werd geconfronteerd met dit voor mij, op dat moment, onbekende populistisch strijdpunt Het leidde die vrijdagavond tot hilarische discussies over wie dan wél de hondenpoepoverlast moet betalen. Ik werd gelukkig net voor de laatste ronde geholpen door een belastingdeskundigde: “Dan zette wi-j toch gewoon de poeppecunia baoven bi-j op de precariopoet!” Politiek zou niet leven!

Het taalgebruik lijkt overigens op één groot complot om de desinteresse in de politiek nog groter te maken. Ik las over ‘wijkontwikkelingsplannen’ in de kleine kernen. Het leek me een groot woord voor een handvol woningen die gebouwd mogen worden. Ach, een kleinigheid hou je toch. Het is niks vergeleken met de landelijke politici, die ik vlak voor de gemeentelijk verkiezingen hoorde praten over crimefighters en veelplegers. Ik ga bijna geloven dat achter elke boom in het buitengebied een struikrover schuilt. Of wat dacht je van subjectief beleefde onveiligheid? Voorlopig zijn we er nog niet van bevrijd. Tot vijftien mei zullen onze oren nog wel pijn moeten lijden.

Maar gelukkig waar de politiek faalt zegeviert de kunst. Vanaf woensdag is het tien dagen boekenweek. Dan kunnen we volop wonen in de taal der liefde. Mooier thema dan dit jaar is bijna niet denkbaar; ‘Verhalen en gedichten over de liefde’. In Ruurlo hebben ze het gegeven mooi gecombineerd met Maart Dialectmaand. Over twee weken, op de laatste middag van de boekenweek, organiseren de samenwerkende dialectkringen een voorleeswedstrijd in De Luifel met als thema ‘Leefde’. Dat is nog eens mooi inspelen op!

Overigens heb ik nu al een maand voorpret, dankzij een ander initiatief van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Ik doel op de begin februari gelanceerde internet-site: www.komliefste.com. Men kan in de boekenweek met behulp van deze moderne technologie een eigen bloemlezing van tien liefdesgedichten samenstellen. Eigen is misschien wat overdreven. Er is natuurlijk voorgesorteerd en de streektaaldichters zijn op de digitale zangberg niet vertegenwoordigd. Maar toch! Men heeft de keuze uit maar liefst vijfhonderddrieënveertig gedichten, geschreven door tweehonderdzevenentwintig dichters! Ga daar maar eens aan staan! 

Strofen van Staring vechten met regels van Willem Wilmink om de hoogste eer. Men kan ook een persoonlijke wens toevoegen. Proefondervindelijk heb ik gemerkt dat het voldoende ruimte schept voor een missertje. Zo kreeg in mijn bloemlezing het gedicht ‘De roete’ van Sebastiaan Roes (Met ’n voes/houw ik ’t glas/oet ’t raam:/de roete bast.//‘t Blood löp haronder/in ’n ellebaogen,/de mouwe versmotst.//Zovölle hol ik van ow,/da’k mi-j te skande make.) alsnog een plek. Het is behelpen, maar het kan. Misschien dat het Staring Instituut nog even snel kan inspelen op deze mogelijkheid, door op hun web-site een aantal Nedersaksische 'leefdesgedichten' te plaatsen. Dan smokkelen wij Achterhoekers mooi nog wat streektaalpoëten in de te bestellen bloemlezingen.

Ik leg driftig de laatste hand aan mijn keuze. ’t Is voor m’n lief. Het boekwerkje rolt namelijk ruim op tijd voor moederdag, dat dit jaar samenvalt met onze trouwdag, van de persen. Help, wat doe ik nóú! Ik betrek u in een privé-complot. Ach, als u het niet verder vertelt, dan zorg ik wel dat vanochtend deze pagina kwijt raakt. Voordat m’n lief om de krant vraagt.

Hans Mellendijk | de Gelderlander edities Achterhoek, 9 maart 2002

Geen opmerkingen:

Een reactie posten