donderdag 5 april 2012

De stille week | witte donderdag

Tenebrae Responsoria | Zie ook hier> Wim van Til | ...

Ik was de tuinman en u wilde dood. Ik las
de angst in uw gezicht. U werd omringd door
vissers, Judas in hun midden. U schonk
de wijn, u brak het brood. U bad zoals uw vader
u had leren bidden. Vreemdelingen zag ik
in mijn gaarde van uitlopend groen.

Uw handen zochten naar een stam, uw ogen
schoten vuur toen u de naderende massa hoorde.
De jongste haan kraaide in tongen; iemand verzweeg
tot driemaal toe uw naam en iemand anders sloeg
de ogen neer. Ik zag het aan, ik wilde wel mij voegen
naar uw woord; het is mijn geloof dat mij verbood.

Ik was de tuinman en u wilde dood. Uw vrienden aten
dronken van uw lichaam tot hun roes. Uw zweet is bloed.
Neem deze doek en leg u neer, uw vrienden slapen al.
Dat dit uw last is in dit late uur. De ochtend is niet ver, de dag
komt vroeg. Ik zaaide het gras, het is zacht.
Kom, leg u neer; ik houd de wacht.


1.  In monte oliveti | Ingegneri

In monte Oliveti ad patrem oravit: Pater si fieri potest transeat a me calix iste.  Spiritus quidem promptus est caro autem infirma. Fiat voluntas tua.

On the Mount of Olives he prayed to his Father: "Father, if it be possible, let this cup pass from me. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Let your will be done."


2.   Tristis est anima mea | Lassus

Tristis est anima mea usque ad mortem: sustinete hic, et vigilate mecum: nunc videbitis turbam, quae circumdabit me: Vos fugam capietis, et ego vadam immolari pro vobis. Ecce appropinquat hora, et Filius hominis tradetur in manus peccatorum.

Mijn ziel is bedroefd tot stervens toe: blijft hier en waakt met mij: weldra zult ge de menigte zien die mij zal omringen. Ge zult op de vlucht slaan, en ik zal mijzelf voor u offeren. Ziet, het uur is gekomen, waarop de Mensenzoon wordt overgeleverd aan de zondaars.


3.  Ecce, vidimus eum   | Ingegneri

Ecce vidimus eum non habentem speciem, neque decorem : aspectus eius in eo non est : hic peccata nostra portavit et pro nobis dolens : ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras : Cuius livore sanati sumus

Behold, we have seen him without beauty or comeliness, despised and the most abject of men, a man of sorrows and acquainted with infirmity, and his look was as it were hidden and despised; whereupon we esteemed him not. His appearance is without honor among the living, and his beauty among the sons of men; yet he is beautiful above all the children of men; by whose bruises we are healed.

Bert Scheuter | gnosis et fides


op de olijfberg ziet de geboren meester,
de godgelijkende, zijn naderende dood en
wordt een mens bedroefd en beangstigd,
wijkt de mensenzoon voor twijfel, toont
een evenbeeld juist zijn kracht in de bede
laat deze beker aan mij voorbij gaan vader

zo toont die mens de mensheid menszijn
niet als die ene, die rotsvast ontwijfelbare
maar in tweezaamheid, als zon en maan,
als zee en land, als vrouw en man en ook
in goed en kwaad, in kennen en geloven,
niets menselijks is die verlosser vreemd

hij is daar niet die laatste vonniswijzer,
zijn vlees is zwak, maar nobel zijn geest,
ten voorbeeld spiegelt die leermeester
ons nog immer de schoonheid voor en
zo schiep god de mens ten tweede male
de mens die god schiep: gnosis et fides.


4.  Amicus meus | Victoria

Amicus meus osculi me tradidit signo: Quem osculatus fuero, ipse est, tenete eum: Hoc malum fecit signum, qui per osculum ad implevit homicidium. Infelix praetermisit pretium sanguinis, et in fine laquaeo se suspendit. Bonum erat illi, si natus non fuisset homo ille. Infelix praetermisit pretium sanguinis, et in fine laquaeo se suspendit.

The sign by which my friend betrayed me was a kiss: He whom I kiss, that is he: hold him fast. He who committed murder by a kiss gave this wicked sign. The unhappy wretch repaid the price of blood and in the end hanged himself. It had been better for that man if he had never been born. The unhappy wretch repaid the price of blood and in the end hanged himself.


5.  Judas mercator pessimus | Victoria

Judas mercator pessimus osculo petiit Dominum: Ille ut agnus innocens non negavit Judae osculum: Denariorum numero Christum Judaeis tradidit. Melius illi erat, si natus non fuisset.

Judas, die vuile geldwolf ging de Heer te lijf met een kus; Als een onschuldig lam wees hij de kus van Judas niet af. Voor een handvol geld leverde hij Christus over aan de joden. Beter ware het dat hij niet geboren was.


6.  Unus ex discipulis meis | Ingegneri

One of my disciples will this day betray me: Woe to him by whom I am betrayed. It had been better for him if he had never been born. He who dips his hand with me in the dish is the man who will deliver me into the hands of sinners.

Hans Mellendijk | In de schaduw van de stilte


In de achter
berg ik spiegel
in de schaduw 
van de stilte.

Zag ik later
het water in
wijn bekeren.

Zag ik broden
oneindig uit
handen breken.

Zag ik blinden
ziend en doven
horend spreken.

Zag ik al eer
de roerganger
over het meer.

Zag ik vrede
kansen geven
in hotelbed.

Zag ik al meer
teloorgang in
mijn ontplooien.

Zag ik al weer
de nacht voorbij
in de sterren.

Zag ik stromen
uit de rotsen
gulzig gulpen.

Zag ik vurig 
tongen boven
hoofd flakkeren.

Zag ik daar de
pinksterbloemen.

Zag ik een keer.

Zag ik al meer.

7.  Eram quasi agnus innocens | Victoria
I was like an innocent lamb; I was led to be sacrificed and I knew it not. My enemies conspired against me, saying “Come, let us put wood into his bread, and root him out of the land of the living.” All my enemies contrived mischief against me. They uttered evil speech against me, saying:


8.  Una hora | Victoria

Could you not watch one hour with me, you that were eager to die for me? Or don’t you see Judas, how he doesn’t sleep, but hurries to deliver me up? Why do you sleep? Arise and pray, lest you fall into temptation.


9.  Seniores populi | Victoria

Seniores populi consilium fecerunt, ut Jesum dolo tenerent, et occiderent. Cum gladiis et fustibus exierunt tamquam ad latronem. Collegerunt Pontifices et Pharisaei concilium ut Jesum dolo tenerent, et occiderent. Cum gladiis et fustibus exierunttamquam ad latronem. Seniores populi consilium fecerunt, ut Jesum dolo tenerent, et occiderent. Cum gladiis et fustibus exierunt tamquam ad latronem.

The elders of the people consulted together, how they might by some craft apprehend Jesus and kill him. They went out with swords and clubs as to a thief. The priests and pharisees held a council, how they might by some craft apprehend Jesus and kill him. They went out with swords and clubs as to a thief. The elders of the people consulted together, how they might by some craft apprehend Jesus and kill him: they went out with swords and clubs as to a thief.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten