vrijdag 9 augustus 2019

'sMelssleMs' zommerakademie | Plat manges hoge op estokken en de illusie

Hans Keuper gaf dit jaar op 16 mei j.l. de Komrij-lezing. De lezing met een zeer lezenswaardig relaas over de geschiedenis van de Nedersaksische streektaal. Een aanrader.


Gerrit Komrij College | Hans Keuper vertaalt gedicht Komrij naar het dialect⇲

De Gelderlander 01-05-2019 | Hans Keuper zingt en blaast op zijn hoorn tijdens Komrij-lezing⇲Ook verscheen onlangs de handige inleiding in de Nedersakische taal en literatuur.  Nedersaksisch in een notendop zie ook hier⇲


 Gelderland

 Lex Schaars

Hans Keuper en Hermen Bomhof

In Neerlandistiek bespreekt Marc van Oostendorp het boek en concludeert in zijn recensie: 

"Onbruikbaar

Als je echter één conclusie kunt trekken uit het vandaag te verschijnen handboek Nedersaksisch in een notendop, is het dat er behalve de politiek activisten weinig mensen zijn die geloven in de fictie van het Nedersaksisch. Het hele boek door wordt er steeds weer onderscheid gemaakt tussen het Gronings, het Drents, het Stellingwerfs, het Veluws, enzovoort, of het nu gaat om de grammatica of om de ‘letterkunde’. Met name als het gaat om het laatste onderwerp is tamelijk evident dat er helemaal geen Nedersaksische literatuur bestaat: er zijn alleen mensen die in hun eigen dialect schrijven, maar die heb je overal elders ook, en het is helemaal niet duidelijk dat een dialectschrijver uit de Achterhoek zich nu meer aantrekt van wat er in Twente gebeurt dan wat er in Noord-Limburg gebeurt." Lees meer hier⇲

Geen opmerkingen:

Een reactie posten