maandag 4 mei 2020

Mels muzykmozaïek | It Dockumer Lokaeltsje | Alles is goed


A new video of It Dockumer Lokaeltsje⇲, from their upcoming album Alles Is Goed - a DAF remake in good old Frisian post punk tradition. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten