vrijdag 8 mei 2020

Oude en verse verzen uit het veld | 03 | ASTRONAUT A4

Sinderenseweg | Buurtschap Sinderen

Astronaut A4

Over de melkweg de dames drentelen
hun dagelijkse gang. Sjoksend door de
kantoortuin richting melkrobot
Astronaut A4.

Het plastic werkt, ligboxstal hoort de zon
kraken. Energie stroomt door de aderen
van de stal naar de Astronaut.
Herkauwend op een

bioboxbed van organische stof uit
mest. Ontlast de gewrichten. Goed
voor rust in de melkhuishouding,
per dag 2x.

De Astronaut laat de koeien gewillig
haar eigen dagbesteding. En de boer
hij ploegde voort in big data
klokslagmaals 12.

En het toezicht her en der deelbeeldschermen
i-Phone, i-Pad, de computerschermen in
Big Brother optima forma.
Mac Book Pro 8 GB.

Maïs, bierbostel, soja-afval, gemengd in
denktanks, silo’s vol. De melkveefosfaat-
referentie in evenwicht
100 stuks melkvee.

De boer droomt zich de zachtste handen van zijn
vrouw. Boerin verplaatst uierzalf naar haar
boudoir. Dankt robotisering
Astronaut A4.

Ten oosten gaat zon op, ten westen onder.
Op een Chinees telraam telt de boer zijn kloten.
Melkplassen, de kaasrivieren
Gouda 48+.

Parijs ligt achter de boterbergen van Europa,
de grondcontrole naar majeure stront
het laboratorium voor
Mensheid 4.1.

De koe maalt de waarheid tussen uitersten.


1e versie gepubliceerd in Poëziepuntgl - jaargang 15  no. 3 | oktober 2017Melkveebedrijf Nieuw Seesink | Harreveld Een onverwachts bezoek, tijdens de Mellendijk familiedag⇲ georganiseerd door zijn zuster Gerda en haar man Jack Sinnige, aan het supermoderne melkveebedrijf van Jack zijn broer en zijn neef, zie hier nog meer⇲ wakkerde zijn liefde voor het boerenbedrijf weer eens aan. Op de Academie voor Beeldende Kunst de AKI voerde hij in december 1972, met de leden van toneelvereniging Vlees, Botten en Bloed⇲ de eenakter En de boer hij ploegde voort⇲ op, het zwaarste toneelstuk dat de dichter ooit speelde, 100 met echt veevoeder gevulde meezakken van 50 kg. werden door de drie acteurs verplaatst. 

Ook toen ging het om de veranderde omstandigheden in het boerenbedrijf. De overgang van meelzak naar silo-voer die de schaalvergroting in de agrarische sector verbeelden. In het gedicht wordt een soortgelijke revolutie geschetst. Ook hier weet de dichter te refereren aan een van zijn voorgangers, Cees Buddingh⇲ in dit geval. Zoals we dat ook zagen in het gedicht Achterhoek⇲ met eindregels van Willem Sluyter⇲ de naamgever van de streek: Waer iemand duisent vreugden soek Mijn vreugt is in dees' achter-hoek

Ook werd flarf⇲ toegepast. Voor de tekst is dankbaar gebruik gemaakt van flarden uit een reclametekst: Lely Astronaut A4 melkrobot⇲.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten