zondag 24 maart 2013

Storm over de KruisbergDe storm heeft huisgehouden op de Kruisberg. Statie IV is omgewaaid en dient gerestaureerd. Ook statie VII heeft schade opgelopen maar is inmiddels gerepareerd.
Statie VI | Jezus valt voor de tweede maal 

1 opmerking: