woensdag 22 mei 2019

Ondertussen in Warm | Connected


Twee bijzondere bomen langs de Zeddamseweg

Connected zo heet het landschappelijke kunstwerk van Leon Marie Dekker uit Warm. 

Twee geknotte eiken langs de Zeddamseweg worden ieder voorzien van een bliksemschicht, een levensstroom die de aarde inwijst. De schichten zijn uitgehakt en gezaagd uit het hout en gevuld met gekleurd lokaal leem.

De twee eiken staan aan weerszijden van de vorig jaar in gebruik genomen 380KV-hoogspanningslijn. De twee bomen waren aangemerkt om te worden omgehakt. Na overleg met TenneT en de provincie Gelderland (wegbeheerder) zijn ze blijven staan. Het zijn nu merktekens in het landschap langs de weg.

Samen met Wethouder Jeanine Kock stonden we stil bij de betekenis van deze twee bijzondere bomen: het beleven van verbinding.

Lies Visscher-Endeveld (Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water)
Matthijs Coops (TenneT) Leon Marie Dekker en E. Pietersen van ZepWorks (Kunstenaars)

Zie hier meer>

Geen opmerkingen:

Een reactie posten