dinsdag 25 december 2018

Jezus' geboorte in de Evangeliën


Het berichtje in GEMENGDE BERICHTEN d.d. 24 december j.l.⇲ van collega-internaut Bert Bevers leek me nogal kort door de bocht. In mijn protestante geheugen meende ik toch ook een vermelding in Matteüs te herinneren. Na de middagdis De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 erbij gepakt en daarna Wikipedia⇲.

En inderdaad met mijn bijbelkennis, daar is nog niets mis mee: over Jezus' geboorte in de Evangelie volgens Matteüs weet Wikipedia te melden:

  • vers 1:18-25 vertelt hoe Maria zwanger werd van de Heilige Geest, hoe Jozef hiermee omging en hoe Jezus uiteindelijk werd geboren
  • vers 2:1–8 beschrijft koning Herodes' reactie op de geboorte van Jezus
  • vers 2:9–12 beschrijft de kraamvisite van de magiërs, traditioneel Driekoningen genoemd
  • vers 2:13–18 beschrijft de Vlucht naar Egypte en de Kindermoord van Bethlehem
  • vers 2:19–23 vertelt dat het gezin van Jozef terugkeert uit Egypte en doorreist naar Galilea om in Nazareth te gaan wonen

Het verhaal van de geboorte in de Evangelie volgens Lucas is wel gedetaileerder en uitvoeriger en het wordt vanuit het perspectief van Maria verteld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten