vrijdag 21 februari 2014

HiPP | Agitprop [агитпроп]


Op maandagavond 3 maart organiseert de initiatiefgroep PRO!Kunst, ondersteund door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo een debatavond met als thema “Kunst en Cultuur, juist in krimpgebieden”.
Voor dit debat komt Annemieke Traag, Gedeputeerde provincie Gelderland voor o.a. Cultuur en Cultuurhistorie naar Aalten.  Zij zal ingaan op het hierboven genoemde thema.

Het tijdstip van het debat is om meerdere redenen van belang.
1.In de week daarop, op 12 maart a.s. worden in de provinciale commissie Jeugd en Cultuur vragen behandeld die zijn gerezen naar aanleiding van de subsidieverlening op grond van de 2e tender Cultuur en Erfgoed. Het algemeen gevoel is dat de Achterhoek zeer karig is bedeeld.

2.Tijdens de rondgang van de nieuwe voorzitter van de stuurgroep Achterhoek 2020, mw. L Spies is in diverse gemeenteraden het belang van kunst, cultuur en erfgoed benadrukt, ook als mede aanjager van de economie. Samenwerkingsvormen als Cultuurpact zijn daarbij in de Achterhoek essentieel en succesvol. Mw. Spies heeft beloofd die boodschap over te brengen in Arnhem.

3.Juist in tijden van economische neergang en demografische krimp is het voor gebieden die daarmee te maken hebben van groot belang dat kunst en cultuurinitiatieven versterkt en ontwikkeld worden.  De Regio kan daarbij niet zonder (provinciale) aanjaagfondsen.

Bovenstaande feiten geven het belang aan om juist op dit moment in gesprek te gaan met de gedeputeerde om de aandacht voor kunst en cultuur in de Achterhoek op haar netvlies te houden. 

Naast de gedeputeerde zijn ook interessante gasten uitgenodigd die kunst en cultuur in de Achterhoek een meer dan warm hart toedragen. Gespreksleider zal zijn de heer Maurits Nibbering, voorzitter Cultuurzomer Achterhoek. Het poëtische aspect zal ingebracht worden door HiPP: Het instituut Praktische Poëzie (Hans Mellendijk, Bert Scheuter, Louis Radstaak). Bekend van Zwarte Cross, ’n Drom en de Poëzienacht. Columnisten in de Gelderlander.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten