vrijdag 17 februari 2017

Column | Spagaat


Spagaat  Hans Mellendijk | de Gelderlander edities Achterhoek | 16 februari 2017 

Als ik de Eurorotonde in Varsseveld passeer vallen me de slogans op. Ik vermoed het resultaat van een brainstormsessie op een druilerige vrijdagmiddag; de rioolaannemer verleent voorrang aan verstoppingen! bevordert ook hier de doorstroom! Enz. De zoveelste aantasting van een beeldend kunstwerk in de openbare ruimte. Het beeld Wild Gras van Henk Visch vertelt over de verandering van boerenland naar industrieterrein. De rotonde is omringd door een hekwerk, waarvan één schakel ontbreekt. Daar staat een toeschouwer met uitgestrekte armen dat er één geheel mee vormt. De sterkste schakel. Binnen de cirkel zijn wilde grassen gezaaid.

Het werk was niet altijd bestand tegen het drukke verkeer, regelmatig werd het kunstwerk beschadigd. Het onzijdige menspersoon werd opgeschoven naar een veiliger plek in de rotonde. Nieuw beleid van de Provincie verwittigde de ANWB-richtingaanwijzers naar het midden van de rotondes, ongeacht het feit dat ter plekke sprake is van een kunstwerk.
Om de pioniers de kans te geven wordt het z.g. wilde gras slechts éénmaal in het jaar gemaaid, en wel in de herfst. Het maaien van het gras werd uitbesteed aan een nieuw bedrijf dat de regels van het kunstwerk niet kende. Het opgebouwde ecologische evenwicht helemaal naar de gallemiezen. Na het herstel nu dan de middenstandspoëzie van de putjesschepper.

De kunstcommissie bevindt zich in een spagaat; of een rustiger plek zoeken er zijn andere esgronden die beschermd kunnen worden of niet wijken voor het geweld van het moderne leven en het beeld op de plek laten staan.

Dan vallen mijn ogen op het bericht dat de gemeente de handhaving van gemeentelijke regels gaat aanscherpen. Zou daar ook de afspraken met marktwerkende derde partijen onder vallen?

1 opmerking: