zaterdag 28 januari 2017

Ondertussen in de Poëzieweek


De Jachttrofeeën zijn een onderdeel geworden van het project Straatpoëzie.
Op deze website wordt de volgende definitie van straatpoëzie gebruikt: straatpoëzie is poëzie die in schriftelijke vorm is aangebracht in de openbare ruimte. Dit betekent dat de tekst dag en nacht bereikbaar moet zijn.
70% van volwassen Nederlanders komt wel eens poëzie in de openbare ruimte tegen. Dit gebeurt bij bijna 1 op de 5 mensen één keer per maand of vaker.* Gedichten zijn bijvoorbeeld te lezen op muren, gevels, daken, plakkaten, standbeelden, borden, posters, schuttingen of stoeptegels.
Soms is straatpoëzie gerealiseerd door een stichting of een gemeente, soms door buurtbewoners of door een stadsdichter, en soms weet niemand wie de straatpoëzie heeft aangebracht.
Het woord ‘poëzie’ is een moeilijk begrip om te definiëren. Poëzie kan veel verschillende vormen aannemen en de definitie is constant in ontwikkeling. Er is wel eens gezegd dat poëzie net als onkruid is: er bestaan geen intrinsieke biologische kenmerken die onkruid onderscheiden van niet-onkruid. Zo zijn er ook geen intrinsieke eigenschappen die een tekst tot poëzie maken. Afhankelijk van de culturele, historische, sociale en institutionele context van een tekst besluit een gemeenschap of die tekst poëzie is of niet. Deze website kan gezien worden als onderdeel van die context van teksten. Samen besluiten we of een bepaalde tekst in de openbare ruimte straatpoëzie is.
* Deze cijfers zijn afkomstig van een onderzoek dat PhD-onderzoeker Kila van der Starre in samenwerking met Stichting Lezenhet Letterenfonds en MarktEffect heeft laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2017 gepubliceerd worden. Het onderzoek is afgenomen onder 1000 inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder die een representatieve steekproef vormen van de Nederlandse volwassen bevolking.


Lees hier de gedichten>

Geen opmerkingen:

Een reactie posten