zaterdag 2 juni 2018

Manges in Varsseveld


Pauze bij  Gesinkschuur van 't Hofshuus | Concert Ferdi Jolij en Hans Keuper | 01-06-2018Nao de pauze ging 't er pas richteg goed heer | Boh Foi Toch Rap in kampvuurversie.

Boh Foi Toch-rap | Hofshuus | Gesinkschuur-concert | 1 juni 2018

't Was 's margens nog vròg
Toen ging bi-j ons de wekker
De zonne scheen fijn
't Weer was lekker
Ik zegge tiggen Dientjen: Toe maak es wat an
En twee uurkes later daor stonne wi-j dan
Um de koning van Zanzibar langs te zeen gaon
Hebt wi-j daor nog uren an de zied motten staon
En toen wi-j an 't leste wat naor veur'n hen kwammen
Ging de plietsie an 't reer'n, an 't houwen en an 't
rammen

Bah, boh foi, bah, mien duch, mien duch, mien duch,
bah, ja ja, boh foi, bah

Ik zeg, ik bun toch neet hier um een grote mond te kriegen
Ik kekke mi-j bloos zonnen optocht es an
En lo'w aover 't houwen en douwen mor zwiegen
Mien duch dat zowat toch ok anders kan
At ieder en een in zien huus was 'ebleven
Dan was dat veur ons darp toch bepaold gin eer
At 't zo mot, dan kan'k op een briefken ow geven
Kump veur de konninginne zelfs gin mense hier meer heer

Bah, ja ja, boh foi, bah, zie ja, bah ja, bah

't Was oogstfeest, ik was daor met Beernd mien vriend
Den had ik 'eneugd veur wat pils in de tent
't Bier was zo lekker en 't smaken ons goed
Wi-j hadden zo'n schik en wazzen vol goeie moed
De tente ging dichte, ik kreeg een idee
'k Zeg: Beernd gao'j met veur een borrel of twee
Maor veur an de deure zag ik 't gevoor
Mien Dientjen ston door met 't poriezer kloor

Baats
Ja ja, boh foi, bah, mien duch, mien duch, mien duch,
bah ja ja, boh foi, bah

Ik zeg, ik bun toch neet hier um mi-j af te laoten smear'n
Ik was hier met Beernd mien beste kameraod
Ik bun ok niet hier um mien an te laoten reeren
Laot ons now derin, heb neet zo'n praot
At iederene altied moor allene zol wehn
Dan gaf 't jo gaar gin gemeudelekheid meer
Laot ons der in spuult manges de glaeze
Of andes dan zee'j mi-j vannacht neet meer weer

Bah, ja ja, boh foi, bah, zie ja, bah, bah, boh foi, bah

Mien Dientjen, dee sloeg toe 't was buuten maote
da'k glieks al ter plekke 't laeven mos loaten
Naor Petrus dan kom ik, nog veur middernacht
Mor niemes had mi-j dor zo vlot al verwacht
Een riege lank ston dor 't volk veur 't loket
Ik denke bi-j mien eiges: ik schoeve mooi met
Toen Petrus mi-j zag wier den keerl haoste dol
Hi-j vleuken en hi-j schelden mi-j de hoed jao haost vol

Bah
Ja ja, boh foi, bah, mien duch, mien duch, mien duch,
bah, ja ja, boh foi, bah

Ik zeg: Ik hoef mien toch zomaar niet af te laoten bekken
Ik kwam veur zo'n stralenkrans hier um mien kop
I-j kunt mi-j toch zomoor rond neet laoten vertrekken
In 'n hemel door kan jao de lol haost niet op
A'j zoepzekke al haronder wilt smieten
Dan kump der toch haoste gin mense meer hier
Laot 't goed gaon, ik gao hier onder wel kieken
En door bi-j de duvel, bi-j de duvel, bi-j de duvel
Door in de hölle, in de höllee, in de hölle
Door bi-j de duvel in de hölle, in de hölle
Do0r bi-j de duvel in de hölle, bi-j de duvel
Had iederene schik en schik en plezier
Ja, bi-j de duvel, bi-j de duvel in de hölle
Ja, ja, en schik en plezier

Nah, nah, mien duch, bah, boh foi, bah, mien duch, mien
duch
Mien duch, bah, ja, boh foi, bah
Zie bah, ja, boh foi, bah, nah bah, mien duch, mien duch
Bah, ja, boh foi, bah, ja, nah

vrij naar Boris VianGeen opmerkingen:

Een reactie posten