zaterdag 18 augustus 2012

Uit de oude doos | Oranje-andenken



Oranje-andenken

De Algemene Oranje Vereniging zet Loohuzen ok dit jaor weer veur veer dagen op zien kop. In naam van Oranje! In ‘t buurtschap Lintel, ’n endjen wieter op, hef de ­Oranjevereniging ‘n olderwetser naam: ‘Vreest den ko­ning, eert God’. De zet­duvel ver­dreien den koning met God, zag ik gräölend, bi-j ‘t lae­zen van ‘t  herde­nkingsbeuksken.

De könning vrezen? Ik kan mi-j  d’r wal iets bi-j veur­stellen. Qua krachttoer ge­liek Piet Pelle op zien Gazel­le, trappen veureg jaor in óns darp, de könning deur zien rem en varen met fiets en al deur de veurroete van ’t café ‘’t Pluimpje’. Of de ónbense verhalen aover de angst van de souf­fleurs veur ’t oriebelende gesnurk van de schut­ters­könningen die tied­ens de ver­plichte to­neel­veur­stelling, dat traditioneel volgt nao de fees­telijke inhuldi­ging en ‘t oranjebanket, in slaop valt.  Zie könt zich slec­hts rerend ver­staon­baar ma­ken. Nog meer wordt de manne­tjeput­ters ‘evreesd, dee de könning st­unt­fietsend begeleidt vanaf de scheetbane en neet te vergetten de Paravespula germanica, oftewel de wesp. Op de spöllekesweide lik ‘t soms wal of iemand ’n ni-j volks­spöl an ‘t introduceren is. Um de lastige stek­insecten, dee as vleegen op de stroop op ‘t gerstenat afko­mt, te ontwieken wordt de vremste patro­nen ‘evolgd, in ‘n haost dronken pan­tomi­me.  

Gisternaovend trok de allegorische stoet as ‘n blomenkrans deur ‘t versierde darp. D’r was weer völ volk op de been en net as andere jaoren werden de wagens af’ewisseld met dweilorkesten, drumbands en andere mu­ziekcorpsen. Veuropstokken en vlaggen wer­den de lucht in’e­gooid. Dans­mariekes met sten­ders van be­nen zetten ‘t mannelijk publiek in vuur en vlamme. Net as in veurgaonde jaoren, behalve pracht en praal ok opgewónden­heid en teleurstelling um de uutslag van de jury. Bi-j de winnaars de glanzende opge­poetste bekers. Applaus, maar ok af en toe afkeu­rend ge­mor, as ‘t volk ‘t neet ens is met de pun­tentelling, dat töt diep in de nach in de feestende huuskamers te heuren is. Zo geet dat elk jaor. En token jaor zal ’t neet anders wean.

De Ufo-meldigingen in Loohuzen lagen vannach ruum baoven ‘t landelijk gemiddelde, wet veldwachter Eggink op de scheetbane bi-j ’t sportveld te melden. Menig zoeptodde beierend op weg naar huus, zag de zwevende löchten van de lunaparkattracties an veur vlegende schottels en belden óns op. Desalnietemin staot vanmorgen de schutters, weliswaor fris as ’n tuute in ‘n braodtoete en sloereg in de rakker, klaor um ’n kans te maken op ’t Könningsschap.

“Henk Bömer? Is e ‘t? Of is ’t iemand anders? Den daor met d’n grote tasse naost zich op de grónd en de hande in de tesse?” Kameraod Albert wis met zien wiesvinger naor ‘n ietwat braemereg tiep, dee met de rugge nao ons too naor ’t vogelscheeten kik.” “’k Wet ’t neet, maor wacht effen ik word net um’eropen. Ik bun an de beurte” Ik geisel weg van de met piepkes Grolsch bezeide taofel. Ik zeuk mi-j strómpelend ‘n weg deur ‘t feestvierende volk in de kantine van de sportclub.



Henk Bömer, bedenker van de ‘Loohuzense zaddoe:k’. De neus snuten, zonder gebruuk te maken van ’n plodde. I-j kniept de neus boaven de neusvleugels dicht en snuut dan ‘t snot in ‘n asbak of op de grónd. Ik ken ‘m sinds ik ‘n blauwe maondag in de redactie zat van ‘t voetbalclubblad. Hie verzörgen de hobbyrubriek. Mi-j steet nog helder dé foto veur de geest. ‘n Asbak ‘emaakt van ‘n Grolsch beugelfles. De knalpot is in de lengte met ‘n glassnieder in twee ongelieke helften ‘ezaagd. Beide bólle kanten bunt met twee seconden liem tegen elkaar ‘eplekt. Ik verloor ‘m daarnao uut ‘t oge. Töt ‘t moment dat op óns Oranjefeest ‘n andere vondst van ‘m populair wier. De inmiddels wereldwiet verspreide Bömerbalk. ‘t Zwarte papieren strookje dat menig paar ogen van beroemdheden hef bedekt as dee neet ‘efotografeerd wenst te worden. Het probate middel um opdringerige kermisfotografen te óntlopen. Echter nao de ‘Big-Brother’ gekte was de markt van disse privacy-beschermer in’estort. ‘t Wier daornao slechts móndjesmaot ‘ebruukt en dan veural deur zwaore criminelen. Slao d’r de wakkere krant van Nederland er bi-j ów kapper maor ens op nao, vertelde Henk mi-j, toen ik ‘m begin dit jaor trof op de Horecabeurs   bi-j de stand van de Oost-Nederlandse brouwer. Hie hat toen nogal geheimzinnig ‘edaon. Maor nea, hoe ik ok zuke, ik kan ‘m nów in de meute neet in zicht kriegen.

Endlek kom ik zweitend an bi-j de paol en kan ik anleggen. Alleen de rómp is nog aover. Eggink wenst mi-j geluk. Ik richt en heb wat d’r nog van de vogel aover is in ’t vizier. Dan kump door plots ’n wesp um mien kop hen soezen. Kabaats, ik schete finaal langs de vogel hen en stoeve ónderdäöneg ’t voetbalveld op um de lilleken óndog te ontwieken. ’t Könningschap kan ik dit jaor wal vergetten.

“Jao, jao dan ha’j moar ’n Bömerhotel bi-j ow motten dragen.” ’n Stieper-dikken keerl vengt mi-j op. Warempel hie is ‘t! Bömer uut Lintel. Ik herinner mi-j nów weer de pracht vinding veur de wespvrezende volksfeestgangers. ‘t Gepatenteerde Bömerhotel, ‘n hotel dat wel in- maor neet uut­schrif. ’t Zittende gat hat zich ’t volgende bedacht. I-j nemt ‘n läöge mosterdpot -model bierpul- daorin geet i-j ‘n laoge Ranja of nog better Oranjebitter. Daornao sluut i-j ‘t glas weer af met ‘t rode plastic dekkeltjen. Nów prik i-j met ’n vief duums spieker ‘n log in de dekkel. ‘n Gat, groot genóg, um ‘n wesp deur te laoten. Ónsekurege leu den­kt nów dat ‘t hotel op’eleverd kan worden. Niks is minder waor. De afwarking mot nog vol­gen. De anvleegrou­te! Knip daorveur uut ‘n stukje oranjekleurig kar­ton ‘n piele, met daorop in fraaie letters ‘eschreven ‘Wespenho­tel'. Bevestig dit met de punt van de piel, richting opening en i-j hebt niks meer te vrezen.

“Mojn Henk. Wat breg ów dan hier?” “Eh, ik bun de hele margen al óp schabber-de-bónk. Handel i-j wet wal! Wö’j ’n pilsje veur de schrik?”  “Jao doe d’r mi-j maor éne.” “Astebleef dan.” “Proost!” Ik lurk uut ’t angereikte piepken as Henk uut zien tasse ‘n oranjekleurige beker pakt. “Hier drink toch uut ’n glas. Den is veur ów.” Ik pak ‘t an en bestudeer ‘t plastic trechtervormige geval. “Jao bekiek ’t ów maor ’s goed. Mien ni-je uutvinding!” ‘t bierglas blik ‘n deurdrukbare baodem te hebben. “Waor ‘s dat dan goed veur?” Trots pakt e ‘t glas weer van mi-j af, drukt de baodem d’r uut en hölt de smalste opening veur zien mónd: “Oh, dan kö’j ‘m ok gebruken as sprektoeter” “Da’s handig” antwoord ik ‘m. “Wat zeg i-j?”. Henk döt asof e doof is ‘eworden en zet de trechter an zien rechteroor en vervolgt: “Of as geheurapparaat” daormet de andere functie demonstrerend. Henk vertelt mi-j, dat toen ik ‘m veur ‘t laatst tegenkwam, hie net ‘n deal hat af’esloten met de Grolsch. De Oranje ‘Bömersprektoeter en luustervink’ hat de hit motten worden tiedens EURO 2000. Hie was d’r met open armen ontvangen. Maor tja, deur dee verschrikkelijke vuurwerkramp hat de Enschedese brouwer wel wat anders an de kop. Toen hat e op eigen risico “tigduuzend” exemplaren laoten maken. Maar ‘t kwam te laat op de markt en ‘t Nederlands elftal leet ‘m in de steek. “Tja ‘n kleinigheid hol i-j toch.” Hie wis naor zien uutpulende tasse. “Nów zit ik dus met de handel. En ik dacht dee word ik wal kwiet op owluu Oranjefeest. Maor dat völt nog vies tegen”. Lachend nem ik afscheid van de Achterhookse uutvinder en lope terug naor mien kameraode. Uutendelik  wört niemand uut ónze kring könning. Maor weer wachten töt token jaor. Nao de vaandelhulde veur de kersverse könning wört de  hele meddag deur de helen klimbim in ’t darp rónd ‘ebanjerd, -‘edalvt en –‘edaast.

Op de letsten aovend in de feesttente begeef ik mi-j nog eenmaol op de dansvloer. Foi, foi toch, wat geet ‘Boh Foi Toch’ d’r op! ‘De schutteri-j’ kump langs. Kadroemskedrae, Kadroemskedrae. De band mek ’t bal sloes met: “Wi-j könt ’n jaor verdan. En token jaor, jao token jaor en token jaor dan geet ’t weer opni-j van veurn af an.”
Ik probeer mi-j met ‘n hese stem verstaonbaor te maken bi-j ’t zugabe roe:pen. ‘t Rondje bestellen völt mi-j zwaor. Ik heur neet wat m’n leef nów weer zeggen wil. ‘n Betjen toeter verlang ik naar ’t Oranje-andenken de ‘Bömertoeter’


Geen opmerkingen:

Een reactie posten