woensdag 26 augustus 2015

Midweektrailer | The Long Hot Summer | Martin Ritt | 1958


Directed by Martin Ritt, starring Paul Newman, Joanne Woodward, Anthony Franciosa, Orson Welles, Lee Remick, Angela Lansbury, Richard Anderson, etc.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten